Home

Mareland I

Mareland II

Home
Naar boven
Mareland is een werken op papier die met verschillende technieken zijn gemaakt: ijskristallen, etsen, en houtsnede.

Er zijn twee onderwerpen gecombineerd: de wereld van 13de eeuwse schrijver Jacob van Maerlant en de theorie van Jacob Wilkens dat Homerus uit Zeeland afkomstig is.

Dislocatie

Jacob Wilkens interpreteert de epische gedichten van Homerus als een gecodeerde zeekaart.

Zo laat Homerus het gifmeisje Circe een maagd ten tonele voeren, als zij spreekt over de plek waar de onderwereld van Hades (Dis) te vinden is.

De maagd is het sterrenbeeld Maagd, wat staat voor de zuidoostelijke richting die Odysseus moet varen.

De reis van Odysseus naar de onderwereld is te duiden als een inwijdingsritueel van een mysteriecultus. Het doel is kennis te verwerven.

De tocht naar Hades vindt volgens Wilkens plaats op de eilanden van Zeeland. Het is een symbolische reis die zich afspeelt in de bestaande wereld. Feitelijk is de onderwereld een kuiltje in het zand op het eiland Walcheren.

De kuil wordt door Odysseus gevuld met offergaven. Daarop verschijnt er een massa mensen uit de zwarte gaten van de geschiedenis.

Homerus zou goed op de hoogte zijn van de situatie ter plekke omdat hij geboren en gestorven zou zijn op het Zeeuwse eiland Joosland.

Swarte gatten

Ook de boeken die Jacob van Maerlant in Zeeland schreef zijn een inwijdingsritueel, met als doel kennis van de wereld te verwerven. 

De plaats van Odysseus wordt hierbij ingenomen door Floris V, graaf van Zeeland, die voor zijn onderricht bij Jacob onder de hoede stond.

Jacob Wilkens en Jacob van Maerlant bedienen zich van ongewone verplaatsingen in ruimte en tijd.

Parallellen worden toegeŽigend en in gekunstelde constructies gebruikt om het hier en nu te verbinden met geschiedenis.

In de etsen is op soortgelijke wijze gebruik gemaakt van hun aaneengeschakelde verhalen. Rond de zwarte gaten hebben zich figuren uit  hun vertellingen verzameld.
 
Portolani

Een portolaan is een handgetekende zeekaart, gemaakt om een kapitein de weg te wijzen. De portolani bestaan uit een serie tekeningen die met verschillende technieken zijn gemaakt.
Door het laten opvriezen van inkt op papier zijn er ijskristallen ontstaan, die (sneeuw)sterrenkaarten voorstellen.
De houtsnede laat een kaart van Zeeland zien. In reliŽf/diepdruk zijn eilanden en de route van Odysseus terug te vinden.

Een serie kleine etsen vertoont zwarte gaten die een ster opnemen.

De Nachtwacht fan Guernica

Op deze ets zijn schilderijen van Rembrandt en Picasso samengevoegd. Op de Nachtwacht staan burgers die de veiligheid van de stad waarborgen. Op de Guernica is een bombardement  van de stad weergegeven.
Oorlogsvoering is de spil waar Homerus en Maerlant omheen draaien.
De kroon waar Floris op jaagde, is terug te vinden is de trommel van de drummer en de vlammen die boven de deur uitkomen.
Handen, handschoenen en lanspunten vormen een cirkel.

De Nachtwacht hing oorspronkelijk naast een schouw. Daar leek de compagnie van kapitein Cocq rechtstreeks de vuurhaard van het haardvuur in te marcheren.
 
De opgraving van Willem II

Rooms-koning Willem II was de vader van Floris V.
Willem II zou tot keizer gekroond worden, ware het niet dat de Friezen hem voortijdig doodknuppelden, toen hij met zijn paard in een wak zakte.
Op Floris V hing de last wraak te nemen en een kroon te verwerven, gewapend met de kennis die Maerlant hem gaf.
Wilem II wordt door Floris gevonden in een gat onder een haardstede.

Mareland II

Met de figuurzaag zijn delen van de etsen losgemaakt en opnieuw gebruikt in afdrukken voor de serie Mareland II.

Contact

Joost Witte, Harlingen 2010