Home


Johann Sebastian Bach
Christus Coronabit Crucigeros


In 1997 heb ik preludes en fuga's van Johann Sebastian Bachs Wohltemperierte Klavier I en II bewerkt voor twee gitaren.

Samen met de gitarist Roelof Krijgsman zijn in 1998 opnames gemaakt van die bewerkingen.


Bach BWV 849
WTK I
Prelude in cisBach BWV 849 WTK I
Fuga in cisDeze monumentale, vijfstemmige fuga is een ricercare. Ricercares zijn voorlopers van de fuga. Het zijn instrumentale, polyfone uitwerkingen van vocale canons die ten tijde van bakker Veit Bach voor de luit werden gecomponeerd.

Het thema van de fuga is een variatie op B (bes) A (a) C (c) H (b). Uit een aantekening van Johann Sebastian Bach blijkt dat de ontdekking dat de naam Bach een muzikaal motief beschrijft door Johann Nicolaus Bach is gedaan.


Voor de CD is een begeleidende tekst geschreven. Daarin wordt een theorie uiteengezet die ik bedacht naar aanleiding van de studie van zijn luitmuziek. Kerngedachte van het betoog is dat Bach in 1720 zijn WTK componeerde naar aanleiding van de tonale mogelijkheden die de stemming van de luit heeft.

Voor Bach is muziek godsdienst en wiskunde. De religieus-filosofische inhoud van Das Wohltemperierte Klavier is volgens Vera Nosina een samenvatting van beelden uit de Heilige schrift. De symboliek van de triple-fuga BWV 849 zou verwijzen naar de aanvaarding door Christus van Gods wil. De drie thema's staan daarbij voor het kruis, het lijden en het lot.

Voor de uitwerking van het CCC-thema in deze fuga zie de analyse van Timothy A. Smith.

In dit filmpje is de fuga gecombineerd met 37 kruiswegstaties.

Christus is Carotta en Caesar, Carotta is Caesar en Christus, Caesar is Christus en Carotta, in deze kruisweg in cis-mineur.


Contact
Joost Witte, Harlingen 2011Vincenzo Galilei componeerde een serie suites in alle mineur en majeur toonladders. Zijn ricercares uit 1584 zijn geschoeit op leest en geest van Glareanus.Joost Witte, Harlingen 2014