Home
Aardverschuivingen Droge naald etsen Joost Witte

Verschillende etsplaten convergeren, divergeren en transformeren als aardschollen op tektonische drift. vervolg tekstPulchriPulchri/Grafiek NL 2012
Lange Voorhout 15, Den Haag
De expositie loopt van 15 december tot en met 24 januari 2013.


Schol
Schol droge naald ets Joost Witte


Plate Tectonics

Plate Tectonics droge naald ets

Continental Drifts


Continental Drifts droge naald ets