Home
Reynaard de Vos


Tekeningen ge´nspireerd op het bouk van Willem die Madocke maecte. ╗vervolg tekst                                             Al hadde Brune lettel gemaex


Al hadde Brune lettel ghemaex,
Hi ontsach meer onghevalFyrapeel


Met Fyrapeel datsi ghinghen
Ende maecten pays van allen dinghenCroppe


Die Reynaert hadde bi den croppe
Hoeft ende hals af ghebetenVelspot


Van sinnen rugghe een velspot af,
Datmen hem teere scerpen gafVrede


Ic bringhe hu vrede ende gheleedeScraven


Die so wale conste scravenDese daet dede wel soeten


Dese daet dede wel soeten
Reynaerde sinen drouven moetOdevare

Ende sende hem dem coninc Odevare
Diese verbeet ende verslant

Home